Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


fredag 21 oktober 2011

Bokanmälan hos Cogito

Det är alltid så roligt att få höra att min bok inspirerat människor! Jag har bl. a fått veta att den använts som studiecirkelmaterial inför en utställningsproduktion på mångkulturcentrum i stockholm, en arkitektfirma med inriktning på hållbarhet har inspirerats av den och en av arkitekterna sa direkt till mig att den kommer betyda mycket för hennes arbete. Delar av den används just nu i en distanskurs i grön ideologi.

Det är så spännande med en bok, tycker jag. Man vet inte vilka sammanhang den kommer till användning. Men så ibland så får man alltså reda på det...

Här är förresten en bokanmälan av det gröna skiftet som finns utlagd på den gröna tankesmedjan Cogitos hemsida:

http://www.cogito.nu/artiklar/bokanmalan-det-grona-skiftet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar