Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


onsdag 10 augusti 2011

Det ego-logiska medvetandet

Industrialismens ideologi bygger på en föreställning om kontroll över naturen. Kontroll över den yttre naturen såväl som över den inre mänskliga naturen.

Men det blir alltmer uppenbart att naturen inte så lätt låter sig kontrolleras. Naturen är vild. Även våra psyken är vilda, det vill säga bortom det medvetna, rationella tänkandets kontroll.

Denna vildhet är naturligtvis en stor skräck för det industrialiserade tänkandet. Liksom den omgivande naturen porträtterats som rå, farlig, barbarisk, kaotisk, så har även det omedvetna beskrivits på samma sätt. Som förträngda begär och blinda undertryckta drifter av destruktiv karaktär. Drifter som måste hållas i schack, kuvas, kontrolleras.

Men nu växer det fram en annan syn på det omedvetna. En vild kraft, ja! Men inte i betydelsen rå, destruktiv och kaotisk. Utan som ett helt nödvändigt fenomen som gör att vi överhuvudtaget kan fungera i världen. Det mesta av våra handlingar utgår från det omedvetna. Vi är till största delen omedvetna! Och det skall vi vara glada för. Om det medvetna skulle behöva tänka på allt som det omedvetna utför skulle det ögonblickligen vara kört för oss. Vi skulle inte överleva. Det omedvetna äger en intelligens som vuxit fram genom årmiljoner av evolution och i ett intimt samspel med våra ekologiska sammanhang.

Därför har vissa kallat det för det ekologiskt omedvetna. Den omedvetna intelligensen förbinder oss med våra kroppar, med naturprocesserna, med planetens biosfäriska helhet.

Det talas idag om miljömedvetenhet. Och det är ju givetvis viktigt. Men vi behöver i lika hög grad bli mer ekologiskt omedvetna, vi behöver bli medvetna om det omedvetnas betydelse för att kunna skapa en genuint ekologisk kultur. Lösningen på den ekologiska krisen kommer  inte av att vi skaffar oss ingenjörsmässig kontroll, utan av att lämna ett dualistiskt tänkande där vi bedriver krigföring mot de vilda sidorna av vår tillvaro - inklusive våra egna vilda psyken.

Symbolspråken - konsten, poesin, ritualen - har en potential att ta oss bortom det linjärt rationella tänkandet och bygga broar till vårt omedvetna. Genom aningar, intuitioner, stämningar som når bortom de tydligt definierade orden och kategoriseringarna.

Om det omedvetna kan kallas för det ekologiskt omedvetna så kanske det rationella medvetandet kan kallas det ego-logiska medvetandet. "Ego" tydliggör att det är det medvetna som utgör basen för vad vi i snäv bemärkelse kallar "jaget". Det är det medvetna som definierar gränser mellan jag och icke-jag på ett abstrakt plan. Som sätter en tydlig gräns mellan "vi" och "dem". Jaget betyder implicit en tro på kontroll. Vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders skriver i sin bok Märk världen:

 "När jaget uppstår måste det av nödvändighet insistera på kontroll över personen. Det är ju själva idén med ett jag".

 Industrialismens ideologi bygger alltså på ett hyllande av detta jag. Problemet är dock detta som Nørretranders skriver:

"jaget känner sig hotat av allt det okontrollerbara och försöker få bukt med det genom intensivt bruk av kemiska bekämpningsmedel, djurparker och television".

Och med intensivt bruk av snäv linjär logik, skulle jag vilja tillägga.

Medvetandet är ego-logiskt. Den linjära logiken och den instrumentella rationaliteten är ett utmärkande drag för medvetandets strävan efter kontroll.  


Jag vill inte smutskasta det ego-logiska medvetandet. Det är en grundläggande del i vår mänsklighet och har gett oss fantasiska möjligheter. Problemet uppstår när det ego-logiska medvetandet glömmer bort sitt ursprung i det enorma sammanhang som det ekologiskt omedvetna utgör. När det ego-logiskt medvetna tror att det kan klara sig på egen hand. Och när det bekrigar och försöker tämja tillvaron och sin egen själ i desperat strävan efter kontroll. Att försöka förstå och hantera naturens komplexa, cykliska processer genom linjärt tänkande kan i bästa fall ge ett bristfälligt resultat, i värsta fall en katastrof.

Våra icke-medvetna kroppar deltar i en dans med planeten som det ego-logiska medvetandet inte kan ha makt över. Däremot kan det samspela med den vilda tillvaron, precis som i all dans så kan det ego-logiska medvetandet hjälpa till att lära oss vissa danssteg, men snart efter det måste jaget hänge sig och överlämna sig till något annat; rytmen, flödet, det kroppsliga samspelet, känslan, intuitionen, extasen. Samma sak gäller framväxandet av ekologiska kulturer som förmår leva balanserat, varsamt och integrerat inom sina ekosystem. Det ego-logiska medvetandet behöver hänge sig och överlämna sig själv till den vildhet som binder universum samman.

2 kommentarer:

 1. Tack Henrik för dessa tankar!
  Ska på ett möte i Varberg (Gästis) som "Fria Tankar" anordnar och där din bok borde finns med.
  Nu finns ju det få ex. kvar men jag tänker ändå beställa ett ex.
  Rune i Laholm

  SvaraRadera
 2. Tack själv, Rune, för att du besöker min blogg! Kul också att du tänker beställa boken! Du får gärna tipsa folk du tror kan vara intresserade av den.

  SvaraRadera