Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


onsdag 11 maj 2011

Mp söker vägar till en grön ekonomi

Miljöpartiet håller nu på att utforma ett nytt partiprogram. Partiprogramsgruppen har bland annat skapat en blogg där man kan diskutera olika frågor. SEB-ekonomen Klas Eklund närvarade vid partiprogramgruppens första rundabordsamtal, och hans anförande finns upplagt på webben. Temat han tar upp är relationen mellan ekonomi och hållbarhet.

http://www.youtube.com/watch?v=-l5iCk6CAjE

Två saker kom spontant till mig när jag tittade på anförandet. Det första är hur rätt han har när han ifrågasätter tjänstesamhället som liktydigt med en hållbar ekonomi. Precis som han säger, så är mycket av tjänstesektorn - inte minst turistsektorn - kopplad till stor miljöpåverkan.

"Det postindustriella tjänstesamhället" och "informationssamhället" är inte ett alternativ till industrialism. Tvärtom är industrialismen ofta dess förutsättning. Så här skriver jag i Det gröna skiftet:


Liksom industrialismen dolt och osynliggjort att vi är helt beroende av jorden, så har talet om det ”post-industriella samhället” osynliggjort hur vi fortfarande är beroende av industrialismens maskiner (s 171-172)

Att därför skapa en tjänsteekonomi och tro att den automatiskt är ekologiskt hållbar leder därför helt fel.

Den andra saken jag började fundera på när jag hörde Klas Eklunds anförande var hans oreserverade ofamnande av det nuvarande ekonomiska systemet - om än i modifierad form: Grön kapitalism. Klas Eklund menar att det enda rimliga är att utgå från dagens ekonomiska system, eftersom miljöhoten är så akuta.Vi hinner helt enkelt inte skapa nya ekonomiska system utan måste utgå från det vi har och reformera dem. Det är ett vettigt argument – förutsatt att det går att göra dagens ekonomiska system hållbart. Det vet vi dock inte. Många menar att det inte går.  Kanske finns det en inneboende problematik i dagens ekonomiska system som gör det ohållbart? Just därför är det också viktigt att undersöka och utveckla andra ekonomiska modeller. Jag tror att vägen för Miljöpartiet att gå i denna fråga, är att hålla flera bollar i luften. Mp bör:

1) Arbeta med att göra dagens ekonomiska system så grönt det bara går, genom miljöekonomiska verktyg som skatteväxling, personliga utsläppsrätter, mm.

2) Att utveckla alternativa ekonomiska modeller. Dessa kan om de sedan visar sig positiva och fungerande efterhand överta eller åtminstone komplettera allt större del av det ekonomiska livet. Alternativt kan de vara viktiga om dagens ekonomiska system helt enkelt kollapsar. Det är väldigt märkligt att vi förlitar oss på att ett enda ekonomiskt system skall vara globalt rådande. En pluralistisk ekonomisyn kan istället utgå från en mångfald av ekonomiska former. Det tror jag skapar mer robusta och resilienta ekonomiska förutsättningar.

2 kommentarer:

  1. Jag instämmer helt i att utveckla alternativa ekonomiska modeller parallellt med att göra dagens ekonomiska system så grönt som möjlig. Måhända kan ett skapande av lokala ekonomier vara en möjlig väg att gå. http://lokalekonomerna.ning.com/
    I Totnes i England, Omställngsrörelsens vagga, har man t ex skapat en lokalvaluta för att pengarna ska stanna i lokalsamhället.http://www.transitiontowntotnes.org/totnespound/home

    SvaraRadera
  2. Jag tror definitivt att lokala ekonomier och penningsystem kommer ha en viktig roll att spela. Lokala pengar som, istället för att strömma från lokalsamhället bort till en global ekonomisk elit, tillåts cirkulera i lokalsamhället.

    SvaraRadera