Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


onsdag 17 november 2010

Kris och möjlighet.

Kriser skakar världen. Finanskris, klimatkris, livsmedelskris,oljekris, kris för den biologiska mångfalden. För att nämna några. Alla är de, som jag ser det, uttryck för en djupare global systemkris som vår moderna civilisation befinner sig i. Vad gör regeringarna och politikerna? De försöker lappa och laga. De tror att vi kan fortsätta som förut, med några små justeringar.

Samtidigt finner vi på andra änden av skalan de - visserligen ganska marginella grupper - som cyniskt och svartsynt ser framför sig samhällets oundvikliga kollaps. Mörka dystopier målas upp om hur vår civilisation och kanske hela mänskligheten går mot undergång.

Jag tror att situationen vi befinner oss i är mycket allvarlig och att vi behöver systemförändringar. Men jag tror också att det är en kris med stora möjligheter. Den kan öppna vägen för nya sätt att leva, nya värderingar, nya perspektiv. Jag tror inte heller som cynikerna att alla våra samhällsinstitutioner är dömda till undergång. Snarare ser jag potentialen i en grundläggande reformering av dem utifrån radikala och ekologiska principer. Den norske filosofen och ekosofne, Arne Naess skrev en gång att riktningen är revolutionär men stegen är reformistiska.

Den förvandling - det gröna skifte - jag tror vi behöver, är ett skifte på många olika plan. Jag har beskrivit det som ett skifte från industrialism till ekologism. Från en grå, industriellt baserad ideologi till ett grönt tänkande.

I denna blogg kommer jag framöver ge tankar och perspektiv på teman som anknyter till det skifte som vi står inför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar