Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


fredag 13 april 2012

Ett seminarium kring inre omställning - 6 maj i Alingsås

Söndagen den 6 maj håller jag ett seminarium i Alingsås på temat "inre omställning". Jag kommer föreläsa kring ekopsykologi och det gröna skiftet, samt ha workshop i naturvakenhet.

Själ och hjärta
- ETT SEMINARIUM KRING INRE OMSTÄLLNING I ALINGSÅS

Föreläsare: Henrik Hallgren

Tid: Söndagen den 6 maj kl 10:00 - 16:30

Plats: Nolbygårds ekokafé och ekbackarna vid Rolfs hög. Vi börjar och slutar på Nolbygårds ekocafé, 2 km nordost om Alingsås utmed väg 890.

Pris: 275.- inklusive vegetarisk lunch och två fikor.
Medtag kontanter. Uppge om ni vill ha specialkost.

Medtag en sjal eller liknande som kan fungera som ögonbindel. Sittdyna eller filt kan också vara bra.

Anmälan och frågor till Martin Olsson larsmartinolsson@yahoo.com eller
070 - 28 17 096. Sista anmälningsdatum den 20 april. Maxantal 35 deltagare.

10:00 - 10:30 Fika

10:30 - 11:30 Det omedvetnas ekologi - om sambandet mellan psyke och natur.
Henrik ger i denna föreläsning en inblick i det fält som brukar kallas ekopsykologi, speciellt då idéhistorikern Theodore Roszaks idé om det ekologiskt omedvetna. För att finna lösningar på miljökrisen behöver vi öppna oss bortom det linjära, rationella tänkandet. Det omedvetna rymmer en stor ekologisk potential.

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 12:45 Promenad, cykel eller bil till ekbackarna vid Rolfs hög

12:45 - 14:15 Workshop: Naturvakenhet - Medveten närvaro i naturen.
Vi människor är fortfarande i grunden stenåldersvarelser, anpassade för ett liv i närkontakt med träden, jorden, vattnet. Under denna workshop ägnar vi oss åt lustfyllda och spännande övningar som hjälper oss att återknyta till landskapet och dess växter och djur.

14:30 - 15:00 Fika; Nolbygårds ekocafé

15:00 - 16:00 Föreläsning: Det gröna skiftet - Från industrialism till ekologism.
Henrik tar ett unikt helhetsgrepp på de globala ekologiska utmaningarna och dess möjliga lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar