Ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman
2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin - att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget - sökandet efter helhet och djup

Vad detta innebär förklaras i min bok, på denna blogg, samt i denna artikel.


fredag 11 februari 2011

En historisk dag

Just nu skrivs historia. Det handlar om ett lands befrielse från en diktator. Det handlar om en folkligt grundad rörelse mot auktoritärt förtryck som sprider sig som en löpeld i arabvärlden. Rapports reporter Eva Elmsäter säger att det är en historisk dag där man har kunnat tvinga bort en envåldshärskare bort från makten med folkliga medel http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=2324259 .

 Det vi ser hända nu handlar om ytterligare en spik i kistan på den tro på allmakt och kontroll som inte bara finns i arabvärlden, utan som också är inbyggd i den industriella världens tänkande (om än på andra sätt).

Vetenskapen har alltmer övergivit synen på att världen är enkel, rätlinjig och kontrollerbar. Istället består världen av oförutsägbara, dynamiska system på alla nivåer. Den klassiska kaos-teoretiska liknelsen med att en fjärils vingslag i Brasilien kan skapa en tornado i Texas, går att överföra även på sociala system. Vem är "fjärilen" de det nu pågående dramat? Kanske grönsakshandlaren Mohamed Bouazizi som brände sig själv till döds i en protesthandling och blev en symbol för folkets uppror.

De sociala systemen har länge lagrat frustrationer under årtionden av förtryck, och trots att diktaturens makt verkat stabil på utsidan, har en tranformering varit på gång under lång tid. Men det är just en relativt liten händelse som sedan kan leda till att kasta allt över ända, snabbare än vad någon kunnat tro och förutsäga.Vem hade kunnat förutsäga vad som nu händer i arabvärlden för bara några månader sedan?

I världens mytologier hittar vi ofta samma insikter om hur förändringar fungerar. Tänk på Akilles, den osårbare gudakrigaren i den grekiska mytologin. Efter många storslagna hjältedåd och kraftmätningar föll han tillslut, av ett pilskott avlossat av den ganske oheroiske prins Paris, som träffade i hälsenan, det enda ställe på Akilles kropp som inte var osårbar. Eller ett ännu mer träffande exempel: Tänk på guden Balder i den nordiska mytologin. Han som var skyddad mot alla ting, mot ormars gift, mot stål och stenar. Alla trodde han var osårbar, odödlig, evig. Han dödades av något så oväntat som en liten mistel. Och Balders död markerar inledningen på den process som lever till Ragnarök - världens undergång - som sedan åtföljs av en ny värld som stiger ur vågorna.

Det som setts som orubbligt, odödligt, urstarkt, kan falla oväntat och snabbt. De mest dramatiska och avgörande förändringarna kan orsakas av det oansenliga, anspråkslösa och oväntade. En mistel, eller en grönsakshandlare, kan sätta saker i rullning som varken gudar eller diktatorer kan hejda...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar